מהי פירמידת המזון?

חוקרים שונים בחרו להציג את כל קבוצות המזון בדרך גרפית של פירמידה, וקראו לה בשם: פירמידת המזון.

משימות:

א. פתחו מסמך    חדש  (תנו שם למסמך ושמרו בתיקיה הקבוצתית).

ב. היכנסו לאתרים הבאים וענו על השאלות בקובץ ה-WORD:

 

      

       מדוע מיוצגות קבוצות המזון דווקא בצורת פירמידה?

       מכמה קבוצות מזון מורכבת הפירמידה?

       אילו מאכלים חשוב לאכול לתזונה בריאה, ומאילו קומות של

       הפירמידה?

       מה קורה כשעולים בקומות הפירמידה

       האם מותר לאכול יותר/פחות מהקומות העליונות?.

       מאיזו קבוצה יש להמעיט באכילה? 
       האם חשוב לגוון באכילה מקבוצות מזון שונות, מדוע?

       מהי הכמות המומלצת לאכילה מכל קבוצת מזון?

 

      הסבירו את תשובותיכם העלו באופן קבוצתי לפורום 


(התמונה לקוחה מאתר "תפור עלי")