כניסה למערכת
ברנר - גבעת ברנר
שושנה הררי
הדרכה למשתמש

   

 

      

   

שלום לכל תלמידי אמנות
 
בעמוד  "תוכן הקורסים" :
 
1. קישורים לחומרי לימוד.
2.מידע אודות המיקוד המקדים.
3.מצגות תכנית הלימודים לתלמידי יוד.
 
מידע נוסף לקראת הבחינות.
בהצלחה
 

   

 

נבנה עבור ולמען תלמידי מסלול אמנות
בתיכון אזורי ע"ש י.ח.ברנר

 ,ילדי קו-אור וילדי תללי"ם.
להם נאחל החלמה שלמה ומהירה.


 מוריסו-בשיעור- 1869  

 מונה-זריחה/התרשמות -1873  

דגא-שיעור ריקוד-1881 

  

 

יחידת לימוד:  הגדת פסח

לפי תכנית הלימודים של מכון הרטמן

"יחיד וחברה"

 י"א אמנות תשע"ג

חומרי לימוד