כניסה למערכת
קידום וחינוך לבריאות
דניאלה מורם
הדרכה למשתמש

יום ההליכה העולמי מחוז דרום אוקטובר 2018

מנהלת אתר: 
סימונה בייזרמן
simonabizer@gmail.com

באתר זה אנו משתדלים לא להפר זכויות יוצרים ולשמור על זכות הפרט. אם מצאת באתר זה פרסום  המפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט ,ידע אותנו.

יום ההליכה העולמי
יום ההליכה העולמי התקיים ביום שישי 26/10/18 
חוזר בנושא
התנהלות מוסדות החינוך לשם הבטחת בריאותם של תלמידים אלרגיים למוצרי מזון

הגברת הפעילות הגופנית בקרב תלמידי בתי  הספר
תכנית פעולה

הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך
חוזר מנכ"ל

"יש כאן מתנה"
פעילות גופנית - לבריאות חיונית
90 דקות של פעילות גופנית
דף הסבר