אורח חיים פעיל ובריא

אלול – תשרי/ספטמבר

                                      

תשרי – חשון/אוקטובר

                   

חשון – כסלו/נובמבר

כסלו – טבת/דצמבר

טבת – שבט/ינואר

 מצגת הערכות לצוות חינוכי

חוזר מנכל

חלק א,     חלק ב

 

אורח חיים בריא ופעיל כיעד ארוך טווח-מכתב המנכל"ית  


 ברכות לבתי הספר  שהוכרו כמקדמי בריאות בהתאם למדרג הכוכבים קישור לקובץ    

 - תכנון תכנית לימודים:

ארגז כלים,

 

מדרג כוכבי בריאות

 

                                      

                  

 

אוסף אתרים  ופעילויות

"בריאותון חופית"-אשדוד

 

משחקי בריאות-מומלץ

 

 

          

קול קורא להגשת מועמדות להכרה כבית ספר מקדם בריאות.

 

טופס הרשמה

 

טבלת שלד לכתיבת תכנית לימודים

 

שבט – אדר/פברואר

 

אדר – ניסן/מרץ

ניסן – אייר/אפריל

אייר – סיון/מאי

סיוון – תמוז/יוני

כנס הוקרה בתי ספר מקדמי בריאותלשנה"ל תשע"ד- תמונות נבחרות  

 

  

 

 פיתוח מקצועי למורים לשנה"ל תשע"ה

  

התכנסות ועדה לקבלת בתי ספר מקדמי בריאות לשנה"ל תשע"ד