אורח חיים פעיל ובריא

אלול – תשרי/ספטמבר

                                      

תשרי – חשון/אוקטובר

                   

חשון – כסלו/נובמבר

כסלו – טבת/דצמבר

טבת – שבט/ינואר

 השתלמויות מורים וגננות בשלומי- מרכז למצוינות לשנת תשע"ז

רישום להשתלמויות

 

מצגת הערכות לצוות חינוכי

חוזר מנכ"ל

חלק א,     חלק ב

 

אורח חיים בריא ופעיל כיעד ארוך טווח-מכתב המנכל"ית  


ברכות לבתי הספר אשר הוכרו כמקדמי בריאות בהתאם למדרג הכוכבים לשנה"ל תשע"ז

 
רשימת בתי הספר

 

                   

קול קורא להצטרפות בתי ספר מקדמי בריאות תאריך סיום הגשת מועמדות 10/6/18

 חנוכה בריא-זה אפשרי

 

יום ספורט ובריאות בסימן מנהגי החג

 

הצעות לפעילויות ,חידונים ומתכונים לקראת החג

 

 

          

תעודות הוקרה
מקדמים בריאות 

שבט – אדר/פברואר

 

אדר – ניסן/מרץ

ניסן – אייר/אפריל

אייר – סיון/מאי

סיוון – תמוז/יוני

 תרגיל למידה מרחוק-
אוסף פעילויות  ואתרי תוכן 

    שינוי עושים ביחד!

טיפים ונקודות למחשבה

 

 

מתמודדים עם אלרגיות- יום שיא 'בית ספר אשכול באר שבע

 למידה אינטגרטיבית
תוצרי השתלמות מורים
תשע"ו

 

קובץ למידה 1

 

קובץ למידה 2

 

 

 

 

חוזר מנכ"ל בנושא הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך