אורח חיים פעיל ובריא

אלול – תשרי/ספטמבר

                                      

תשרי – חשון/אוקטובר

                   

חשון – כסלו/נובמבר

כסלו – טבת/דצמבר

טבת – שבט/ינואר

 מצגת הערכות לצוות חינוכי

חוזר מנכל

חלק א,     חלק ב

 

אורח חיים בריא ופעיל כיעד ארוך טווח-מכתב המנכל"ית  


בתי ספר מקדמי בריאות

ברכות לבתי הספר אשר הוכרו כמקדמי בריאות בהתאם למדרג הכוכבים לשנה"ל תשע"ה 
 רשימת בתי הספר.

תכנון תכנית לימודים

ארגז כלים, 

טבלת שלד לכתיבת תכנית לימודים

 

פיתוח מקצועי למורים לשנה"ל תשע"ה

                                      

    חג חנוכה בריא, זה אפשרי

 

 

 

 

          

ברכות לבתי הספר אשר הוכרו כמקדמי בריאות בהתאם למדרג הכוכבים לשנה"ל תשע"ה 
 
רשימת בתי הספר.

 

שבט – אדר/פברואר

 

אדר – ניסן/מרץ

ניסן – אייר/אפריל

אייר – סיון/מאי

סיוון – תמוז/יוני

הערכות כנס מחוזי

תמונות מהכנס

 קול קורא לבתי ספר מקדמי בריאות- לשנה"ל תשע"ו