אורח חיים פעיל ובריא

אלול – תשרי/ספטמבר

                                      

תשרי – חשון/אוקטובר

                   

חשון – כסלו/נובמבר

כסלו – טבת/דצמבר

טבת – שבט/ינואר

 מצגת הערכות לצוות חינוכי

חוזר מנכל

חלק א,     חלק ב

 

אורח חיים בריא ופעיל כיעד ארוך טווח-מכתב המנכל"ית  


 

ברכות לבתי הספר אשר הוכרו כמקדמי בריאות בהתאם למדרג הכוכבים לשנה"ל תשע"ו

 
רשימת בתי הספר.

 

                   

    

 • קול קורא להצטרפות בתי ספר מקדמי בריאות- תאריך סיום הגשת מועמדות 31/5/2016
 •  

   

  חנוכה בריא-זה אפשרי

   

  יום ספורט ובריאות בסימן מנהגי החג

   

  הצעות לפעילויות ,חידונים ומתכונים לקראת החג

            

  תעודות הוקרה מקדמים בריאות 

  שבט – אדר/פברואר

   

  אדר – ניסן/מרץ

  ניסן – אייר/אפריל

  אייר – סיון/מאי

  סיוון – תמוז/יוני

   תרגיל למידה מרחוק-

 • אוסף פעילויות חינוך גופני ואורח חיים בריא
 •