אורח חיים פעיל ובריא

אלול – תשרי/ספטמבר

                                      

תשרי – חשון/אוקטובר

                   

חשון – כסלו/נובמבר

כסלו – טבת/דצמבר

טבת – שבט/ינואר

 מצגת הערכות לצוות חינוכי

 

חלק א,     חלק ב

 

 

חוזר מנכ"ל בנושא הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך 

ברכות לבתי הספר אשר הוכרו כמקדמי בריאות בהתאם למדרג הכוכבים לשנה"ל תשע"ז

 
רשימת בתי הספר

 

                   

"יש כאן מתנה"
פעילות גופנית - לבריאות חיונית

90 דקות של פעילות גופנית

לחוזר המלא

 

 חנוכה בריא-זה אפשרי

 

יום ספורט ובריאות בסימן מנהגי החג

 

הצעות לפעילויות ,חידונים ומתכונים לקראת החג

 

 

         

כוכבי בריאות- קול קורא

את טופס הבקשה ואת המסמכים הנלווים יש להגיש עד ולא יאוחר מתאריך:

כ"ז סיון תשע"ח, 10 ביוני 2018 

שבט – אדר/פברואר

 

אדר – ניסן/מרץ

ניסן – אייר/אפריל

אייר – סיון/מאי

סיוון – תמוז/יוני

 

   

 

 למידה אינטגרטיבית
תוצרי השתלמות מורים
תשע"ו

 

קובץ למידה 1

 

קובץ למידה 2