המנהל החינוכי - אגף לחינוך מיוחד                             מנהל מדע וטכנולגיה - גף יישומי מחשב

 דף הבית | אודותינו תזונה נבונה הגיינה אישית | בריאות גופנית l  בריאות נפשית/ חברתית/ סביבתית | חכמים בשמש משחקים בריאים      

סביבת למידה מתוקשבת - לתלמידי חנ"מ

                       

למידה בסביבה מתוקשבת מאפשרת שימוש רב באלמנטים ויזואליים ושמיעתיים  ופחות ורבאליים וטקסטואלים אשר כה חשובים לתלמידי החינוך המיוחד ומאפשרים לצוות המורים "להגיע" לכל תלמיד ולהתאים עבורו משימות לימודיות.

במקום לימודים פרונטאליים, למידה אינטראקטיבית באמצעות דואר אלקטרוני, קבוצות דיון, ומערכי שעור מתוקשבים בסביבה אינטרנטית.

בכל שנה אנו בוחרים מספר נושאים רלוונטים שילמדו באמצעות הסביבה המתוקשבת , כשהסביבה מהווה כלי להקניית תחום דעת נבחר .

השנה נבחר נושא חינוך לבריאות  לאור בקשות וצרכים שעלו מהשטח ומתוך אמונה שחינוך לבריאות הינו נדבך חשוב בהכנת תלמידינו לחיים עצמאיים בקהילה.  

מטרתה של הסביבה להקנות לתלמידים  ידע ומיומנויות הדרושים  לקיום אורח חיים בריא כגון: קבלת אחריות לבריאות,  כל התלמידים יכולים וצריכים להגיע לשליטה בידע ובמיומנויות הנחוצים להם לשם עיצוב התנהגותם הבריאותית ולקיחת אחריות על בריאותם.


הסביבה תתמקד בארבעה נושאים:

1.    חינוך תזונתי עקרונות התזונה הנבונה, רכיבי מזון, פרמידת המזון, המים, סימון תזונתי, צרכנות תזונתית, היגיינה של המזון, הארוחה כערך, המזון כתורם לגדילה ולהתפתחות.

2.    פעילות גופנית-  תרומתה של פעילות גופנית לבריאותינו,  חשיפה לפעילויות גופניות מגוונות , שילב פעילות גופנית בסדר היום.

3.     נקיון אישי - הגיינה אישית, הגיינה סביבתית, שמירה על ניקיון הגוף ומניעת מחלות.

4.    חשיפה לשמש - קרינת השמש, חשיפה לשמש, תועלת, התנהגות נכונה בשמש, נזקים גופניים מחשיפה לשמש.  

הסביבה הלימודית המתוקשבת מאפשרת תהליכי למידה יעילים ומהנים לשם השגת מטרות לימודיות רצויות .

התכנים בסביבה  מאורגנים על פי העקרונות הפדגוגיים שלהלן:

*    יצירה של סביבת למידה אינטגראלית המאפשרת זמינות ונגישות מירבית לאמצעים הטכנולוגיים לשם תמיכה בלמידה במהלך התרחשותה.

 

*    שימוש בטכנולוגיה לשם הרחבת הסביבה הלימודית מעבר לגבולות הזמן והמקום של הכיתה

 

*    יצירת שיתוף פעולה באמצעות סביבה מתוקשבת בין בית הספר לבין הבית , הקהילה וגורמים רלוונטים נוספים.

 

*    פיתוח אסטרטגיות של למידה עצמאית וטיפול במידע .

 

*    רכישת מיומנויות המחשב תוך כדי עיסוק בתכנים רלוונטים ומשמעותיים לילדים , יחד עם הוראה ישירה בעת צורך.

 

*    התאמת הלמידה לצרכי הלומד , מתן מענה לשונות.

 

*    מתן כלים להתמודדות עם סוגיות אתיות וערכיות  להתנהגות נאותה ברשת .

מנהלות האתר- ירדן גינזבורג - מדריכה מחוזית לתקשוב חנ"מ, אילנה אוסטפלד, איילת יששכר  - תקשוב במרכז  
בהנחייתה של רינה כהן - מדריכה ארצית לתקשוב בחנ"מ -
גם נחל זורם טיפה ועוד טיפה

         

 אודותינו תזונה נבונה הגיינה אישית וטיפוח הגוף  | פעילות גופנית, ספורט ותנועה l  בריאות חברתית /סביבתית | חכמים בשמש משחקים בריאים