המנהל החינוכי - אגף לחינוך מיוחד                             מנהל מדע וטכנולגיה - גף יישומי מחשב    

סביבת למידה מתוקשבת - לתלמידי חנ"מ

קבוצות מזון

 כתוב מתחת לכל מזון את הקבוצה אליה משתייך .

{D5A0E6BE-592D-4C83-9E32-412E375C9FA7}  {7BB1B151-899A-4305-9C03-3BECB5536A9E}  {BF316B89-6AAF-4F40-9638-8C65D4E092C0}  {A1F13577-7AF9-4E54-89D8-370A22CE7B0B} 

 

 

 

 

     

 

       

{76C5A603-C657-4DA8-8B50-32BEFAC1C4A6} 

{E18B4A5A-9A39-4771-92D9-C715B06DF693} 

{1A9E23FC-0CC2-454A-93EC-0203312565C5} 

{9DE8EE83-1429-490C-AB51-866C36A8B96A} 

 

 

 

 

       
       
 {31FA82EF-4C92-4B9D-8216-0A7097D4BBD1}  {4B1EC30D-574B-421D-897E-2778AE50AFDA}  {DC2774A4-2849-4956-BBAC-357AF29DA388}  {E7EA51C3-24FB-4C18-962A-580CC418D655}

 

 

 

 

       
       
 {960A0B5E-6DAC-458C-914F-9F313555414A}  {9D354870-7A18-4B3F-A355-412935830C14}  {5A3538DC-83A2-4F81-992A-7BF02DFAE457}  {C9EC8DBC-6669-4B92-B53A-2F160641C36B}

 

 

 

 

       
       

בדיקה

מנהלות האתר- איילת יששכר וירדן גינזבורג - גולשים למחוז מרכז  
בהנחייתה של רינה כהן - מדריכה ארצית לתקשוב בחנ"מ -
גם נחל זורם טיפה ועוד טיפה