כניסה למערכת
אהלי יוסף יצחק - חב''ד קרית גת
אלישביץ הניה
הדרכה למשתמש

 

שאלון למורים

 

 חמש הנחות יסוד של דר' יורם הרפז

      
 
 
 
 
       
 
 
 

 

 

        

                

     

  

ב"ה

 חודש כסלו - החודש החסידי.

נשתדל להאיר את עצמנו ואת סביבתנו באור תורת החסידות, ולהיות באמת "נרות להאיר".

"נרות להאיר" הוא מושג שגור בשפה החסידית, אשר מאפיין את מהות מטרת היהודי בעולם הזה – להשפיע.
לשם כך ניתנו הכישרונות, היכולות, הכוחות וכל המשאבים האישיים – הרוחניים והגשמיים הקיימים אצל כל יהודי.
משמעותו שאולה מנרות המנורה של המקדש שתפקידם היה להאיר את העולם כולו. בדורנו הרבי נשיא דורנו קורא לכל אחד ואחד להיות בהתנהגותו בבחינת "נרות להאיר"; שאור הנר לא ישאר בתוכו; אלא הוא יפיץ אור לסביבה. אצל ילדים-ות בא הדבר לידי ביטוי בכך שיש להוות דוגמא אישית בהתנהגות ובכך להאיר את הסביבה.

בהצלחה לכולנו!

"יש לחיות עם הזמן"