כניסה למערכת
חדשנות פדגוגית
עדנה כהן
הדרכה למשתמש

ברוכים הבאים

מרכז ארצי למדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי

קורס
סביבות למידה מתקדמות
מותאמות ללימודי מדע וטכנולוגיה
מחוז דרום

 שנה"ל תשס"א,  2010-2011

 
 

אנא הקפידו להתעדכן
בלוח ההודעות משמאל!

על הקורס

        למדע        צוות היגוי
          המרכז הארצי                הוראה

       למדע וטכנולוגיה           ייעוץ פדגוגי 
     לבית הספר היסודי           ייעוץ טכני 
             מי אנחנו?                  מי אנחנו?

מפגשי הקורס

מפגש מס 1 
מפגש מס 2 
מפגש מס 3 
מפגש מס 4 
מפגש מס 5 
מפגש מס 6  
מפגש מס 7 
מפגש מס 8 
מפגש מס 9 
מפגש מס 10   
בסמוך לכל מפגש יתוייקו כל החומרים
השייכים למפגש כולל סדנאות, מצגות,
וחומרי למידה אחרים.

אתר בית ספרי במדע וטכנולוגיה

  

 

פורומים
כיצד מוסיפים קובץ לפורום?

מרכז משאבים

 

עבודות משתלמים
את העבודות שילחו באמצעות
הפורום המתאים

 

          קישור לאתר של שנת תש"ע

 

 

עודכן לאחרונה ביום: 17-10-2010