המשימה - הבוטנאי הצעיר:
עליכם להכיר 40 צמחים הגדלים בארץ ישראל, על מנת לתכנן גן בוטני.
   
  שלב א':
תחילה עליכם לזהות מאיזו משפחה כל צמח, מהי צורת החיים שלו, צורת העלה,
סידור העלים על הגבעול,תאור הפרח, עונת הפריחה, תפוצה בארץ, תועלת לאדם,
מן המקורות/ קשר למדינה.
רצוי לראות בחווה כל צמח ולהכירו במציאות ולא רק מתמונות.
   
  שלב ב':
לאחר שהכרתם את הצמחים, בחנו את עצמכם בחידון מקוון שיפורסם באתר
בחודש ינואר.
   
  שלב ג':
תכננו ציור או דגם של גן בוטני בהתאם לידע שרכשתם על הצמחים.
חשבו היכן תמקמו כל צמח, שלבו מרכיבי סביבה חיים עם דוממים.
חשבו על שם מקורי ומעניין.
התוצרים הזוכים יזכו בפרס ויפורסמו באתר החווה.

  אם תסיימו את שלושת השלבים בהצלחה, תקבלו תעודה על הצטיינותכם
כבוטנאים צעירים.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

   לאתר האנטרנט של החווה