יום מקוון  מס' 5 לכיתות ו' בבית ספר "חופים"  30/11/07

   להורים שלום רב!

  מהו יום מקוון?  

 יום מקוון הוא יום בו התלמידים ישהו בבתיהם ויבצעו מטלות מתוקשבות סביב נושא לימודי.

 תוצרי המטלות ישלחו לאתר היום המקוון.

 המורות ישהו בבית-הספר, יענו לשאלות התלמידים בקבוצות דיון (פורומים), ויתנו תמיכה פדגוגית וטכנית.
המטלות לתלמיד ביום המקוון יזמנו ניצול  של כלים מתוקשבים ומאגרי מידע. כמו כן, השיטה תאפשר לימוד בזמנים שונים  במקומות שונים בהתאם לבחירתם של התלמידים, תוך שימוש במקורות מידע מגוונים. ילדים משתי כיתות ו' יוכלו לפעול יחד  או לבד בסביבת למידה אחת. 
 

המטלות תועלנה באתר הבית-ספרי, לקראת התאריך שיקבע.

 מטרות היום המקוון לתלמיד:

* התנסות בלמידה אקטיבית עצמאית.

*התנסות בלמידת חקר ולמידה שיתופית תוך מילוי מטלות שונות.

*מתן הזדמנות לתקשר בקבוצות דיון שונות עם עמיתים בכיתה  ובבית הספר.

*הקניית כלים לשימוש מושכל באינטרנט ובמידע המתקבל ממנו .

*התנסות חווייתית מעשירה, בדרכים מגוונות. 

 

*ילד אשר אין בביתו מחשב או חיבור לאינטרנט יוכל לבחור להצטרף לחבר מהשכבה או להגיע לבית הספר

על מנת שיעמוד לרשותו מחשב.

בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לצוות היום המקוון.

 

בברכה

מיכל, ליאת וישראלה

אישור!

אני מאשר את קבלת המכתב בנושא היום המקוון שיתקיים בתאריך 30.11.07

שם התלמיד________________

חתימת ההורה_______________