כדי להתחבר לאורייאנית, הדפדפן חייב לתמוך בג'אווה ולאפשר שמירת קוקיס, דבר הנמנע במחשבים של משתמשים כתוצאה מעדכוני הבטחה שונים.

1. אנא פנו  לקישור הבא ובדקו את המחשב שלכם:

 

http://top.cet.ac.il/SystemCheckUp/system_check.asp?lang=972

 

2. יש לבצע את הבדיקות האוטומטיות.

3. במידה ואחד המרכיבים איינו מסומן ב v, יש לפעל בהתאם להנחיות.