אתר הבית             קמפוס המתי"אות              מאגר חומרי למידה                  מערך הפורומים             ספר אורחים               צור קשר

                 

  הוראה בתווך המחשב

  תפקידי המורה המקוון/ ברכה פלד 

  סביבת תקשורת מתווכת מחשב

  קהילות לומדות ברשת 

  למידה מרחוק/ מפ"ט 

  הוראה ולמידה באינטרנט

 ציוני דרך בהתפתחות הלמידה מרחוק

 מהן השפעות האינטרנט על תהליכי למידה והוראה

  למידה מרחוק: דגמים, כיוונים ומחקרי הערכה/ עמי סלנט

  הלמידה מרחוק- היבטים חדשים על תפקיד
     המורה מתוך צרכי הסטודנטים/ עפרה ניר- גל 
 

   תפיסת הקמפוס הבית ספרי המתוקשב/ פרופ' אדווארד בארט

  למידה מרחוק: האם למידה? האם מרחוק?/ גבריאל סלומון 

  חזון התקשוב של מערכת החינוך/ ד"ר עוזי מלמד, רוני דיין, מיקי גל

  הערכת יעילות ומאפיינים של למידה בסביבות מבוססות רשת

  סמינריון- למידה מבוזרת: סינכרונית מול א-סינכרונית

  השפעות אפשריות של למידה מרחוק על תהליכים חברתיים בבתי ספר 


 אל התערוכה הוירטואלית- תשס"ו