חידון חוצים בטוח

כתב סתרים

התאמת סמל לכלל

דנה ודן לומדים לחצות את הכביש

היכן מותר לחצות

 

 

 

 

         

 פאזל "פסים לב"  

חידון  "היכן לחצות?"

כללים לחצייה בטוחה -התאמה              

חצייה בטוחה

טרוויה

 

 

 

 

                    

 סרטוני אנימציה