כניסה למערכת
חינוך המיוחד-מחוז תא
צוות חינוך מיוחד תא
הדרכה למשתמש
 
מנהל מדע וטכנולוגיה -גף יישומי מחשב בחינוך
מנחות המחוז: דהן אילנה ואנטה יסעור
בהנחיית רינה כהן-מדריכה ארצית לתקשוב האגף לחינוך המיוחד
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 בפורום המורים יש עדכונים לגבי סביבות למידה תשס"ט

הזמנה ליום חשיפה לסביבות למידה תשס"ט

בתי ספר המעוניינים לשתף את קהילת המורים בתוצרי התלמידים, מוזמנים להעלות את החומרים לפורום המורים.

      

   

 
 דוא"ל:                                              לוח תכנון שנתי תשס"ט