ישראל שלי חוגגת

 

סמל דגל והמנון

סמל ודגל-אתר מט"ח

הכרזה הארצישראלית

יום העצמאות-אמית יסודי

חקר מגילת העצמאות

סמל דגל והמנון-זולו

ההמנון והדגל-לצעירים 

איך נבחר הסמל-מצגת 

עצמאות באתר גלים

 

 אישים

אישים בישראל-אתר באז

אישים ברשת-מט"ח

גלריית האישים שלנו

 אישים בתרבות ישראל

בן גוריון-פעילות מתוקשבת

מסע בעקבות הרצל

 

  

  

 ארכיון ואוספים

אוסף התצלומים הלאומי

חמישים שנה בבולים

מדינה קמה-ארכיון סרטים

שטרות ומטבעות א"י

מדינה בתמונות

 מהכרזה לכרזה-תערוכת כרזות

עיתונות עברית הסטורית 

 

 

   

 אתרים ממשלתיים

ארכיון הכנסת

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אתר צה"ל

ארכיון צה"ל

אתר יזכור

פורטל גאוגרפי לאומי

כנסת ישראל על ציר הזמן 

 

 

  

       

 מידע

ישראל וציונות

אתר הכנסת

לכסיקון לתרבות ישראל 

קרן קיימת לישראלי

יד"ע - יהדות דמוקרטיה ערכים

 

 

 שרים לך מולדת

ישראל שלנו בת 60-יעל סתת

מימה- הסיפור שמאחורי השיר

פלאות-המילים שמאחורי השירים

שרים לך מולדת-שירים מעובדים

השיר רקפת

 

 מפות

אטלס ישראל- מט"ח

שישים שנה על מפת תבליט

 מפה אינטראקטיבית

 וואלה מפות

ידיעות אחרונות- מפות

אתר המפות הישראלי

פלמ"ח-מפות

ארץ עיר - משחק אינטרקטיבי

ישראל-צילומי אוויר

שבעת פלאי ישראל

 

 

 

 

 פעילויות

משרד החינוך והתרבות

מסע בעקבות לוחמים

מדינה בדרך

מסע בארץ ישראל

מרכז פיסגה ר"ג 

פעילויות לצעירים

עצמאות בגלים-למנויים

אתר עופרים 

אתר מחוז מרכז

אתר מחוז חיפה 

 

 

 

 

 המצאות ישראליות

המצאות ישראליות

פטנטים ישראליים

תחרות רובוטים

משחברשת

פתרון למחסור במים 

 

צה"ל והמחתרות

אתר חיל האוויר

אתר האצ"ל

אתר הלח"י

אתר ההגנה

מוזיאון בית האוסף