לקט משחקים ותרגול בחשבון

כל המחשבונים שרק אפשר

משחקים ומתרגלים חשבון בארזים

מספרים מקווקוים (הכינה פאני יצחק) : 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

 משחקי חשבון - הטל את הביצה, פאזל התאמת כמות למספר, פאזל חיבור וחיסור עד 10, הפולשים

 חשבון באתר זולו

תרגול לוח הכפל

משחקי מתמטיקה

פעילות מתמטית וקשורים לאתרי מתמטיקה - שולה לבל

משחק סידור מספרים עד 10

 משחק הנמלים – ספירה

משחקי חשבון בכיף עד 10, עד 20, עד 100, עשרות שלמות

משחק התאמה – תרגיל תשובה

משחק התאמת מספר לכמות