לאלישע בביוף "האבא" של האוריינית על הארוח בשרת תקשוב דרום ועל התמיכה המקצועית.

 

 
 

 לרינה כהן  שסחפה אותנו בגל ה"אוריינית", ועל התמיכה וההנחייה המקצועית.

 

 
 

 לרבקי גילה רכזת מתמטיקה ביה"ס "התומר"- על הייעוץ המתמטי.

 

 
 

 למירב מילכסון רכזת מתמטיקה ביה"ס "ארזים" ראשל"צ - על הטיפים המתמטיים.

 

 
 

 לרכזים ולצוות ההוראה על שיתוף בעשייה ועל החומרים המתמטיים.

 

 
 

 לתלמידים שבזכותם הוקם אתר זה.