כתה ו' 

 אנרגיית  

האור

 סיכום:  

כדי שנוכל לראות חייבים להתקיים שני תנאים:                                            

1. אור 2. עין - איבר שקולט את האור.

גוף שפולט אור לסביבה נקרא: מקור אור. ניתן לראות את מקור האור, רק  כאשר אור הנפלט ממנו מגיע לעינינו.

מקורות אור טבעיים: שמש, ברק, בע"ח מסויימים...                                 

 מכיון שאי אפשר להשתמש באור ממקור אור טבעי בכל זמן שרוצים, האדם פיתח בעזרת הטכנולוגיה,

מקורות אור מלאכותיים: מדורה, לפיד, נר, פנס ועוד..       

האור שנפלט ממקור אור נע לכל הכיוונים. האור נע בקוים ישרים - קרני אור. אי אפשר לראות את קרני האור.  

גוף אטום - גוף שהאור אינו עובר דרכו.  גוף שקוף - גוף שהאור עובר דרכו. 

 גוף שקוף למחצה - גוף שרק חלק מהאור עובר דרכו. לדוגמא: נייר אפייה.

מבעד לגופים שקופים למחצה, איננו רואים באופן ברור אלא מטושטש.

אור וצל- הצל הוא צורה חשוכה שנוצרת מאחורי גוף אטום מואר. הצל נוצר מכיוון שגוף אטום חוסם את האור.

כאשר הגוף האטום מואר בצד אחד, צידו השני נותר חשוך - צל. שעון שמש הוא מתקן למדידת זמן המבוסס על הטלת צל.

צורת הצל היא  בצורת הגוף המואר. שני מקורות אור במרחק שונה יוצרים שתי צלליות.

הירח וכדור הארץ הם לא מקורות אור. הירח מואר ע"י השמש ואור השמש מוחזר ממנו, לכן אנו רואים אור שמוחזר מהירח.

 ליקוי חמה- תופעה הקשורה להיווצרות צל. כשהירח עובר בין השמש לכדוה"א, הירח מואר ע"י השמש מצידו האחד

ואילו מצידו השני הוא חשוך ומטיל צל על כדוה"א.

 

 אור מוחזר אור נבלע -

כשאור פוגע בגוף אטום, חלק מהאור נבלע וחלק מהאור מוחזר , בדרך כלל בצורה מפוזרת לכל הכיוונים.

הגופים שסביבנו נראים רק אם הם מוארים וחלק מהאור מוחזר לעינינו.

גופים בהירים מחזירים את רוב האור שמגיע אליהם ובולעים מעט ממנו.

גופים כהים בולעים את רוב האור שמגיע אליהם ומחזירים מעט ממנו. גופים שחורים בולעים את כל קרני האור המגיעות אליהם.

כשקרני האור נבלעות בגופים, מתרחשת המרה של אנרגיה- מאנרגיית אור לאנרגיית חום, לכן הגופים שהאור נבלע בהם, מתחממים.

מראות- גופים חלקים מאוד שבהם רואים דמויות נקראים מראות. האור הפוגע במראה מוחזר בצורה מסודרת

בכיוון שונה מכיוון האור הפוגע. בגופים המחזירים אור בצורה מפוזרת אנו לא רואים דמויות.

סוגים של מראות: מישורית (שטוחה), קעורה, קמורה.

במראה מישורית הדמות המדומה הנוצרת במראה, זהה בגודלה, ללא עיוותים, אך הפוכה  ימין הוא שמאל ולהיפך.

במראה קמורה, הדמות הנראית במראה, מוקטנת, מראה זו מגדילה את שדה הראייה המשתקף בה.

מראה זו משמשת אותנו בחניות  ובחנויות גדולות, ע"מ לראות שטח רחב יותר.

במראה קעורה, הדמות הנוצרת במראה מעוותת, הפוכה ומוקטנת או דמות מדומה ומוגדלת.

מראה זו משמשת את רופא השיניים, למיקרוסקופ....

מראה מישורית משמשת להתבוננות בעצמנו, לראיית את הצד האחורי של דברים, למגדל שמש (מגדל שמש הוא מתקן

המכיל שדה מראות גדול, בו ניתן לאסוף את קרינת השמש באמצעות מראות אל מגדל מרכזי) להפקת חשמל ....

מראות מקבילות זו לזו יוצרות השתקפות אין סופית.

החזרת האור והטיית האור- האדם מנצל תכונות אלה לייצור מכשירים טכנולוגיים: קלידוסקופ ופריסקופ.

שבירת אור- כשאור עובר דרך גופים שקופים שונים, הוא משנה את כיוונו ואת מהירותו.

גופים נראים, שבורים, עקומים, מעוותים בגלל התופעה של שבירת האור.