אנשים רבים כתבו על ירושלים. יש כאלה שכתבו שירים, פתגמים,סיפורים ומאמרים.  כל אחד תיאר את האירועים, את המקומות בירושלים באופן ייחודי כפי שראה ברוחו.  

במשימה זו, עליכם לכתוב כתבה עיתונאית על ירושלים בתקופת הקמת המדינה. לפניכם תמונות אשר מראות מקום או אירוע  מסויים שהתרחש בירושלים. לצורך איסוף מידע, נתונים ורקע עליכם לבצע את המשימה הבאה ובסיומה תוכלו לערוך את  כתבה עיתונאיתאת הכתבה שמרו בכונן המשותף, תייקית "יום ירושלים".

פיתוח המשימה: סיגל מויאל