לפניכם תפזורת בנושא ירושלים.

·  חפשו את המילים בכל הכיוונים (מימין שמאל, באלכסון, מטה ולמעלה).

·   וצבעו את המילים בעזרת  עט הצביעה (מרקִר) בצבע שתבחרו.

·  בסיום, מיינו את המילים בתפזורת על פי הקטגוריות שבטבלה.

                                      לדף התפזורת

  מילים:

שער יפו, שער אריות, רב, כיפת הזהב, כותל, כנסת, נצרות, יהדות,

איסלאם,  דוד המלך, כומר, מגן דוד, קאדי, בית הכנסת, צלב, סהר,

ברית החדשה, תנ"ך, קוראן, מסגד, כנסייה, מגדל דוד.