ירושלים העתיקה מוקפת חומה גבוהה, עשויה אבני גזית גדולות. במשך הדורות נבנו חומות ירושלים פעמים רבות. כדי להיכנס ולצאת מהעיר נבנו בחומה שמונה שערים שהם פתוחים למעבר. במגדלים הבנויים, בשערים מצויים פתחים קטנים למטרות צפייה והגנה על העיר.

במשימה זו נכיר את שמות השערים, מיקומם והאירועים היסטוריים הקשורים ליום ירושלים.

 

 

         

פיתוח המשימה: רחל כהן