כנסת ישראל

כנסת ישראל היא בית הנבחרים של מדינת ישראל, המונה כ- 120 חברי כנסת. 

תפקידה העיקרי של הכנסת הוא לחוקק חוקים הקשורים למדינה ולבטחונה, וחוקים הקשורים

לאזרח בחיי היום יום. חברי הכנסת נבחרים לכנסת על ידי העם בבחירות דמוקרטיות כל 4 שנים. 

במשימהזו,עליכם לאתר את המידע באתר הכנסת, על מנת לפתור את חידון בנושא "הכנסת"