המשימה: הכרת שכונה בירושלים.

לאורך תקופות שונות במהלך ההיסטוריה, חיו תושבי העיר יהודים, נוצרים ומוסלמיים בתוך העיר העתיקה

המוקפת חומה שהקנתה להם הגנה וביטחון.  הצפיפות בעיר הלכה וגדלה, על כן החליטו היהודים לצאת מן

החומות ולחיות בשכונות מחוץ לחומות ירושלים.
במשימה זו, נכיר אחת משכונות ירושלים אלו. רמז, שכונה זו הוקמה בשנת 1860.

בחרו אחת מהמשימות הבאות:

  1. משימה  1
  2. משימה 2

הנחיות:

בסיום העבודה, צרפו את התוצרים שלכם לפורום "יום ירושלים", מצגות "שכונות בירושלים", אשר נמצא

באתר - בית ספר "בגין"  דימונה.

לפניכם חידון המסכם את הפעילות (להשתתפות יש להירשם לפורום).