כניסה למערכת
חינוך חברתי ערכי - מחוז דרום
דורית שאול
הדרכה למשתמש

מאגר פעילויות לפי ערכים ומעגל השנה

מעורבות חברתית בחינוך היסודי 

תפקיד לכל תלמיד - סל רעיונות

מאגר סרטי קולנוע לכל תחומי הדעת

תכנון שנתי תש"פ -

תכנית חברתית-ערכית - דוגמה

לו"ז השתלמויות חינוך חברתי

מחוז דרום - תש"ף

נושא שנתי - ערבות הדדית

למידה בצל משבר הקורונה - מורות משקיעותמועצת תלמידים א'

מועצת תלמידים ב'

לקט פעילויות - חודש חשוון

תערוכת יוזמות בתי ספר יסודיים מחוז דרום תשע"ח

סיכום עשייה חברתית ערכית במחוז דרום - 70 שנה לישראל

"בן גוריון" אופקים

"מבואות" באר טוביה

"רותם" - מוזיאון 70 שנה

"דוד אלעזר" - חידונים 70 שנה

"אות הפעיל המצטיין" - עירוני

באתר זה אנו משתדלים לא להפר זכויות יוצרים  ולשמור על זכות הפרט. אם מצאת הפרה, אנא הבא זאת לידיעתנו.

מנהלת האתר - דורית שאול

shauldorit@gmail.com