כנס הקמת מרכזי מח"ר (מדע, חלל ורובוטיקה) ברהט
תמונה חדשה