הרציונאל      

 היישוב שגב שלום , ישוב קבע שמאכלס ברובו את שבט אלעזאזמה, כידוע הבדויים חיים חיי נוודות. בשנים האחרונות חל שינוי מהותי ומשמעותי בחיי הבדויים בכלל ובשגב שלום בפרט חלק גדול מהם עבר לגור ביישובי קבע מתוך בחירה לשפר את אורח חייהם.

רוב תלמידי בית הספר חיים עדיין במדבר, בית הגידול הטבעי שלהם.

הקרבה למדבר חושפת ומחייבת אותם ללמוד את חוקי הטבע השונים ולדעת לחיות ולהתרבות שם.

למדבר יש חוקים שונים כמו מנהיגים, תרבות, מסורת ומורשת. הילדים נחשפים לתופעות אלה ולומדים אותם בצורה הטבעית ביותר.

צוות בית הספר שקד ואימץ לעצמו שיטות הוראה אשר משלבות באופן הנחרץ ביותר את הסביבה המדברית

1.  האם הילדים שלנו הפנימו את חוקי המדבר בחייהם היום יומיים?

הטבעית בלימודי המדעים והמקצועות האחרים ובמשך הזמן נתקלו בסוגיות שונות כמו:

   1. מה אנחנו בני המדבר יכולים להפיק מהמדבר ללימוד במקצועות השונים?

   2. ילדים שלנו הפנימו את חוקי המדבר בחייהם היום יומיים?

    3.  האם הילדים שלנו ערים לשינויים אשר מתחוללים בקרבם?