רעיון הנסוי     

 

בתוכנית הניסיונית אנו מבקשים לדון, להאיר ולהגידר מחדש את התהליכים  שעוברת חברתנו תוך שאיפה ללכת עם התפתחות הטכנולוגיה העולמית אשר מחייבת אותנו לשינויים אלה.

התוכנית הניסיונית תיתן במה ואופציה לתלמידים למורים ללמוד את רוב הנושאים במרחב הקרוב לבית הספר לדוגמא:

  1. נדידת הציפורים.
  2. הסתגלות בעלי חיים למדבר.
  3. בעלי חיים פעילים בלילה.
  4. חקר צפייה בשטח.

 

התוכנית הניסונית מנסה לתת מענה אופטימלי לצרכים הנדרשים הן על ידי התלמידים והן על ידי המורים לשיפור וטיפוח חייהם תוך הסתגלות נאותה לשינויים בחברה הבדווית.