מטרה מספר אחד

                                                                                  בניית תוכנית לימודים בית ספרית בנושא המדע והטכנולוגיה

                                                                                                            המשלבת לימוד הסביבה הקרובה