מטרה ארבע

 

הגדרת השטח הקרוב לביה"ס כאתר לימודים

והעלאת המודעות בקרב התלמידים

לחשיבות המדבר ואיכות הסביבה