מטרה חמשית

 

 

שיפור אקלים בית הספר המבוסס

על שיתופיות , הערכה כבוד הדדי,

ושיתוף פעולה בין

המורים , תלמידים והורים.