תיקשוב דרום
הפיקוח על הוראת האנגלית - המפקחת בארי נירנברג
חני שקלאר
הדרכה למשתמשמאגר קבצים
  רשימת התיקיות
  שם התיקייה:
articles
bagrut
elementary
english day - keys to your heart 2010
for teachers
forms
games
holidays
picture description activities
poems
reading
songs
the three apples
work cards
worksheets - betty simelmits
worksheets - victoria
writing