מגוון ביולוגי

 

פרוייקט נוח


 

יום השונות הביולוגית 22 במאי

 
התכנית הלאומית
למגוון ביולוגי בישראל

 

ילדים כבדי ראייה או עיוורים
הפעילות עוסקת ביום השונות הביולוגית.
בפעילות זאת נעסוק בשוויון וכבוד לאנשים,
שהם שונים מבחינה ביולוגית-פיזית.