כניסה למערכת
אשכול פייס - רעות חיפה
דליה גודמן
הדרכה למשתמש

אתר מלווה למידה

עורכת: דליה גודמן  

                 

 
הוראות בטיחות במעבדה
 
 מצגות מדע ז'

מצגות ביולוגיה  ח'                             מצגות כימיה ח'

מדעי החיים לכתה ז'          מדעי החומר לכתה ז - ספרי לימוד

  מדעי החיים לכתה ח'           מדעי החומר לכתה ח' - ספרי לימוד

 
שלשה פרפרי זהב- מאגר חומרי לימוד בנושא מדע וטכנולוגיה
 

עולם  של חומר

מערכות בגוף האדם ותפקיד המים בגוף

 חשמל וכימיה

 

 כוחות ואינטראקציה

 רבייה

 התא

 

תורשה 

 הזנה

 תוכנית לימודים 

 

פורטל מדעי

 

 

 

תוכנית לימודים

 

פורטל מדעי

תוכנית לימודים

 

פורטל מדעי

תוכנית לימודים

 פורטל מדעי

 תוכנית לימודים

 

פורטל מדעי

 תוכנית לימודים

 

פורטל מדעי

 תוכנית לימודים

 

פורטל מדעי

 

 תוכנית לימודים

 

פורטל מדעי

 סיכומי

שיעורים

סיכומי

שיעורים

 סיכומי

שיעורים

 סיכומי

שיעורים

 סיכומי

שיעורים

 סיכומי

שיעורים

 סיכומי

שיעורים

 סיכומי

שיעורים

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערכה

חלופית

הערכה

חלופית

 הערכה

חלופית

 הערכה

חלופית

 הערכה

חלופית

 הערכה

חלופית

 הערכה

חלופית

 הערכה

חלופית

 

 

 

 

 

 

 

 

 דפי

עבודה

עבודת  לכתה ז'

סיכום החומר של כתה

 

  דפי עבודה

  דפי עבודה

עבודת לכתה ח' כימיה

  דפי עבודה

  דפי עבודה

עבודת לכתה ח' ביולוגיה

  דפי עבודה

  דפי עבודה

  דפי עבודה

קישורים 

 קישורים

קישורים

קישורים

קישורים

קישורים

קישורים

קישורים