חצר הגן        

פעילויות הורים וילדים

             
       
  ארועים    מסיבות     משחק סוציודרמטי 
 מוזיקה    פעילויות  חוץ  
       
   סקירות מצולמות    פינת קודש
       
     תמונות קירות פעילים