ארצות הים התיכון - מידע כללי    

 
 
         
         

   בסעיף זה תלמדו על "אגן הים התיכון" ממספר מקורות מידע.

  שלב א' : קיראו את המידע בכל אחד ממקורות המידע שלפניכם:

   1: הים התיכון    2:  הים התיכון אתר ויקיפדיה  3 : קצת מידע על הים התיכון    4. זיהום הים

  שלב ב' : פיתחו מסמך וורד חדש, ושרטטו טבלה על פי הדגם הבא. הטבלה תסייע לכם בארגון המידע מתוך מקורות המידע:

 

תבחינים לארגון מידע

מקור מידע 1

מקור מידע 2

מקור מידע 3

מיקומו של הים התיכון (יבשות, ימים, אוקיינוסים, מיצרים וכו')

 

 

 

שטחו של הים התיכון

 

 

 

 

מקורות המים של הים התיכון

 

 

 

 

מאפייני הים התיכון (מליחות המים, גלים, גאות ושפל)

 

 

 

 

מאפייני האקלים

 

 

 

 

משאבים בים התיכון

 

 

 

 

זיהום הים:

הגדרה מהו זיהום

הסיבות לזיהום

הסכנות בזיהום

הפתרונות לזיהום

במה כל אחד יכול לתרום למניעת זיהום הים

 

 

 

 

 

                          

  שלב ג' : אתרו את המידע הנדרש על פי התבחינים בכל אחד מהמקורות המוזכרים באתר.

 

  שלב ד' : כיתבו את המידע שאיתרתם במקום המתאים בטבלה (מידע ממקור 1 בטור הראשון, מידע ממקור 2 בטור השני וכו').

 

  שלב ה' : כעת כיתבו את הסיכום שלכם אודות הים התיכון, על פי רצף הנושאים כפי שהם מופיעים בטבלה, כל נושא מתחיל בפסקה חדשה.