השפעותיה של תרבות יוון העתיקה  

 

מיתולוגיה

אומנות   

מתמטיקה

פילוסופיה

אולימפיאדה

תאטרון 

 תלמידים יקרים

התרבות היוונית השפיעה רבות במגוון תחומים.
באתר זה תוכלו לבחון ולהכיר את השפעתה על אותם תחומים.