האלים ביוון

 

האמונה הכוללת באלים הייתה לבסיס הדת של היוונים.

בתחילה לכל כפר ויישוב היו אלים משלו , לאלים הללו היו מקומות פולחן,בעלי חיים וסמלים שונים המקודשים לו .

לאט לאט התמזגו הפולחנים השונים והאלים המרכיבים אותם ומתוך מיזוג זה נוסדה משפחת האלים. בנוסף מתוך ערבוב האלים המיתוסים והסיפורים , והפולחנים השונים  נוצרה המיתולוגיה היוונית .המיוחד למיתולוגיה היוונית הוא שעל פיה לא האלים יצרו את העולם אלא הם נוצרו ממנו - היוונים טוענים כי בתחילת דרכו של העולם היו שמיים וארץולהם נולדו ילדים שנקראו טיטנים והם היו אלים ענקיים בעלי כוח רב, לטיטנים נולדו ילדים שהם האלים האולמפים.

האלים ביוון מתחלקים ל-2 סוגי אלים : 

1. האלים האולמפיים - התגוררו על הר הגבוה "אולימפוס" והיו אחראים על כל הדברים שמעל האדמה, אלים אלו נבדלו מהאלים הכתוניים במעמדם, באופיים ובאופי פולחנם .

2. האלים הקטנים- האלים הקשורים לאדמה לתהליכים הקורים בה, שמתחת לאדמה.

האלים אפשרו ליוונים להבין ע"י אמונה בהם את דרכי העולם, לאלים ביוון היו תכונות אנושיות ונבראו בצלם האדם, כמו כן האלים התרבו ביניהם והיו למשפחה אחת כשלכל אל תפקיד משלו בעולם, ובתוך משפחות האלים היו מעמדות ולא כל האלים היו שווי מעמד, היוונים הפרידו בין האלים שלמעלה(האולימפיים) שהתגוררו באולימפוס לבין האלים שלמטה(הכתוניים) שחיו מתחת לאדמה ושלטו שם.לכל אל היה פולחן משלו, היסטוריה משלו וסמלים או חיות המקודשות לו.

אילן היוחסין

האלים הבראשתיים :  

 

גאיה                                              אורנוס   

ארץ                                              שמיים   

המפלצות   

ריאה                                              קרונוס 

הטיטאנים 

האלים האולימפיים : 

                                                                                                              

 האדס                     הרה        +         זאוס                     הסטיה                   פוסידון  

               אל השאול        אלת הנשים הנשואות    אדון השמיים        אלת הבית והמשפחה           אל הים

 

                                                         

                                                     הפיסטוס       ארס

                                                     אל האש      אל המלחמה     

 
           אפרודיטה                            אתינה                        ארטמיס                            אפולון  
אלת היופי   והאהבה     אלת המלחמה והחוכמה    אלת הציד והלבנה         אל המוזיקה  והאור

 

 האלים השניים במעלה של האולימפוס:

 

       ארוס (קופידון)             היבי                           איריס                          שלוש הגראציות

   אל התשוקה           אלת הנעורים            אלת הקשת בענן           אגלאיה, אופרוסיני ותאליה

 

תשע המוזות

 קליו, אוראניה, מלפומיני, תאליה, טרפסיכורי, קאליופי, אראטו, פוליהימניה ואוטרפי.

 

 האלים הראשונים במעלה על הארץ:

 

דיוניסוס (באכחוס)                        דמטר (קרס)

        אל היין ופטרון השירה                 אלת האדמה והתבואה

 

 האלים השניים במעלה על הארץ:

 

                                              פאן     סילנוס         

קאסטור ופולוכס            סילנים            סאטירים                       נימפות                  איאולוס

                                                 מחצית אדם ומחצית סוס                                      מלך הרוחות

   

 

 הרמס שליח האלים