משחקי קיץ

 

 משחק זכרון - מלה לתמונה

 משחק זכרון - תמונה לתמונה

 משחק התאמה - יחד רבים 

 משחק התאמה - זוגות מלים

 חידון - עובדות בקיץ

 מי אני ? - משחק הקלדה

 מיון תמונות קיץ - זכר ונקבה

 הזז את הגלים

 מבוך

 חדומינו קיץ

 התאם תמונה למשפט

 

 

                                           ©  רונית שדה