קישורים לחג הפסח

פסח באתר משרד החינוך
חב"ד
"פסח ב"שיטים
פסח באמי"ת
"פסח ב"זולו
הסוכנות היהודית
aish
פסח בחודש האביב
ניסן בהסטוריה היהודית
עשר המכות

הלכות החג
2 הלכות החג
אפיית מצה
אפיית מצות
אפיית מצות 2
חמץ
מנהגי ערב פסח
ביעור חמץ
מכירת החמץ
ליל הסדר
הלכות ליל הסדר
ברכות בליל הסדר
הגעלת כלים
הכשרת המטבח
תערוכת צלחות הסדר
קערת הסדר
קערת הפסח
צלחת הפסח
השלבים בליל הסדר
הקושיות
תרופות כשרות
ספירת העומר
ארבעת הבנים

מנהגי עדות ישראל
פסח בבגדאד
המימונה
מסורת תימן
מלבושים לליל הסדר
מתכונים לחג
קניידלאך
חזרת
מאכלי החג
צמחונים בפסח
מאכלים ספרדיים

אוסף הגדות
הגדת פראג
הגדה מבבל
מהמאה ה-13-15
הגדות מודפסות
הגדות סרוקות
הגדה גרמנית
שיר המעלות
צילומי הגדות
מקור ההגדה
מן העולם
עיטור כתבי יד
ספריית חב"ד

מצרים העתיקה
ההסטוריה של מצרים העתיקה
תרבות מצרים העתיקה
הפירמידות במצרים האדריכלות במצרים העתיקה
האופנה במצרים העתיקה
טיול וירטואלי
הירוגליפים
מתמטיקה מצרית

מנגינות לפסח
יציאת מצרים
משה בתיבה
חד גדיא
חד גדיא1
חד גדיא2
חד גדיא 3

באגוזים נשחקה
זמר לפסח
שמחה רבה
שירי אביב
דר פסח
דיינו

על אחת כמה וכמה
שפוך חמתך
מנגינות
משחקים לליל הסדר


יהיה בסדר
גביע המושל
משה והגדי
סיפורים לפסח
מטה הפלא
פגישה באפילה
עלילת דם
מוצא עלילות הדם
עלילת הדם
עלילת דמשק
שנאת ישראל

משחקי פסח לכל הגילאים חדש !!!

רונית שדה © פסח

שירי פסח חדש !!!

שמחה רבה , מה נשתנה? , בצאת ישראל , די דיינו

אחד מי יודע? , עבדים היינו אליהו הנביא
רונית שדה © פסח

לקטה סיגלית סידון ממתי"א חולון