דף חדש 2

חידון נכון / לא נכון לחג הפסח

 ענה נכון או לא נכון על השאלות ולאחר סיום בדוק את הציון שקיבלת

1 נהר הנילוס הוא שמו של היאור נכון     לא נכון
2 יוכבד שימשה כמינקת למשה נכון       לא נכון
3 הסנה בער במדבר ונשרף כולו נכון      לא נכון
4 מטה משה הפך לצפרדע בארמון פרעה נכון       לא נכון
5 בת פרעה היתה גם היא עבריה נכון       לא נכון
6 פרעה ברח למדבר מדין נכון        לא נכון
7 אלוהים הראה למשה אותות ומופתים נכון       לא נכון
8 משה היה כבד פה וכבד לשון נכון       לא נכון
                     

תשובות נכונות     מתוך        הניקוד שלך      %

רונית שדה 2006 ©