מי מופיע בתמונה?

בצאת ישראל ממצרים...

קליק עם  העכבר על מלים מתאימות ותדע את התשובה...

משה מצות מגילה אחשורוש בני ישראל
יבשה ים סוף לחם פרחים מטה
צפרדעים מצרים הגדות אפיקומן אגוזים
יאור אהרון מכונית פרעה ארמון

               רונית שדה 2006 ©