מידע פסח - רונית שדה

מידע - חג הפסח

הנח את החץ על התמונה וקליק על העכבר

ותקבל מידע נוסף

זרוע - חתיכת בשר , זכר לקורבן הפסח. כפי שכתוב : "ביד חזקה ובזרוע נטויה"
צלחת הסדר המונחת במרכז שולחן הסדר ובאה להזכיר את ספור מצרים
מרור - ירק מר שבא להזכיר שממרו המצרים את חיי בני ישראל בעבודה קשה
יין לחג ושתיית 4 כוסות
כרפס  -עלי ירק ירוק כזכר לחג האביב בחדש ניסן
חמץ -לחם או מאכל אחר שהוכן מאחד מחמשת הדגניים
מצה - לזכר המצות שאפו בני ישראל כשיצאו בחפזון ממצרים
חרוסת - תערובת פירות כזכר לטיט ממנו לבנו לבנים בעבודה קשה
בעור חמץ - בערב שלפני ליל הסדר עוברים בעזרת נוצה ונר בכל פינות הבית ובודקים שלא נשאר חמץ
      ביצה קשה -  כזכר לקורבן ולחיים הקשים שהיו לבני ישראל במצרים

רונית שדה 2006 ©