מה נשתנה - רונית שדה מה נשתנה - רונית שדה

 

 

יוצאים ממצרים...

 

 

 

 

התאם בפסח - גרור את המלים למקומן המתאים

                           

                   רונית שדה 2006 ©