מה נשתנה - רונית שדה

מה נשתנה

גרור את המלים למקומן המתאים

                                                          

 

   רונית שדה 2006 ©