דף חדש 1

השלם את משפטי פסח

מי המילה החסרה?

קרא את השאלה , לחץ קליק  על העכבר כאשר הוא מונח על המלה הנכונה

1. "אקרא לו משה , כי מן המים _______"

לקחתיהו

הוציאתיהו משיתיהו

2. "והנה ה___בוער באש והסנה איננו אוכל."

סנה

שיח

אילן

3. "כה ציוה ה' אלוהי _____: שלח את עמי"

מצרים

ישראל

כנען

4. "החדש ___, חדש יציאת בני ישראל ממצרים , מבית עבדים..."

סיון

ניסן

סימן

5. "ויבואו בני ישראל בתוך הים ב_____ ."

יבשה

אדמה

ארץ

6. "וימררו את חייהם בעבודה ___"

פרך

מרה

קשה

רונית שדה 2005 ©