דף חדש 1

תמונות מספרות

מי התמונה המתאימה למשפט?

קרא את השאלה , לחץ קליק  על העכבר כאשר הוא מונח על התמונה הכי הנכונה

1. "ויקם יעקב מבאר שבע... ויבואו מצרימה , יעקב וכל זרעו איתו"

2. "ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך ..."

3. "וימררו את חייהם בעבודה קשה ..."

4. "והנה הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל"

5. "ותקח לו תיבת גומא...ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור"

6. " ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה"

רונית שדה 2005 ©