דף חדש 1

       מי יוצא דופן ?     

קרא את השאלה , לחץ קליק  על העכבר כאשר הוא מונח על המלה הנכונה

1. אחשורוש , פרעה , דוד

אחשורוש

פרעה דוד

2. אביב , ניסן , פסח , חירות

ניסן

אביב

חירות

3. מה נשתנה , חד - גדיא , דומם שטה תיבה קטנה

מה נשתנה

דומם שטה

חד גדיא

4. יוכבד , עמרם , בת פרעה

יוכבד

עמרם

בת פרעה

5. כרפס , חרוסת , תפוח אדמה

תפוח אדמה

כרפס

חרוסת

6. חכם , טפש , רשע

חכם

רשע

טפש

רונית שדה 2005 ©