משחק התאמה

צרופי לשון בפורים
לחצו על שתי משבצות תואמות.

אם צדקתם,  
הן מתרוקנות ממלים.

 אם טעיתם, המשבצות נשארות
ללא שינוי


רונית שדה לפורים©