משחק התאמה

יחיד רבים

בחג פורים
לחצו על שתי משבצות תואמות.

אם צדקתם,  
הן מתרוקנות ממלים.

 אם טעיתם, המשבצות נשארות
ללא שינוי


רונית שדה לפורים©