מספרים וכמויות בפורים

איזה מספר מספר על הכמות בתמונה

קרא את השאלה , לחץ קליק  על העכבר כאשר הוא מונח על המספר הנכון

1. כמה ליצנים?

10

8 9

2. כמה רעשנים?

7

8

6

3. כמה מסכות?

6

5

4

4. כמה שרביטים?

10

9

8

4. כמה אוזני המן?

7

5

6

4. כמה מגילות?

6

7

5